Selasa, Desember 12, 2017

Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam adalahsebuah area yang paling mundur. Kebanyakkan orang Arab adalahpenyembah berhala dan yang beda adalahpengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika tersebut adalahtempat suci untuk bangsa Arab. sebab di lokasi tersebut ada berhala-berhala agama mereka dan pun ada Sumur Zamzam dan yang sangat penting ialah Ka'bah.

Nabi Muhammad saw dicetuskan di Makkah pada Tahun Gajah yakni pada tanggal 12 Rabi'ul Awal atau pada tanggal 21 April (570 atau 571 Masehi). Nabi Muhammad adalahseorang anak yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal saat ia masih dalam kandungan dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia saat ia berusia 7 tahun.

Kemudian ia dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal ia dirawat juga oleh pamannya yakni Abu Talib. Nabi Muhammad kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah saat ia berusia 25 tahun. Ia pernah menjadi penggembala kambing.

Sejarah Islam

Nabi Muhammad pernah diusung menjadi hakim.pada umur 35 tahun, kota mekkah dilanda banjir, Ia tidak menyenangi suasana kota Mekah yang diisi dengan masyarakat yang mempunyai masalah sosial yang tinggi. Di samping menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu tersebut juga mengubur bayi-bayi perempuan.

Nabi Muhammad tidak sedikit menghabiskan waktunya dengan menyendiri di gua Hira untuk menggali ketenangan dan memikirkan masalah warga Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia ditemui oleh Malaikat Jibril.

Setelah tersebut ia mengajarkan doktrin Islam secara diam-diam untuk orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai "as-Sabiqun al-Awwalun(Orang-orang kesatu yang mendekap agama Islam)" dan selanjutnya secara terbuka untuk seluruh warga Mekah, sesudah turun wahyu al-quran surat al hijr ayat 94.

Pada tahun 622, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai Hijrah. Semenjak peristiwa tersebut dimulailah Kalender Islam atau kalender Hijriyah.

Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bareng Nabi Muhammad saw. dengan hasil yang baik walaupun terdapat di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama kelamaan semua muslimin menjadi lebih kuat, dan sukses menaklukkan Kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat, semua Jazirah Arab di bawah penguasaan Islam.

Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia
Islam sudah dikenal di Indonesia pada abad kesatu Hijriyah atau 7 Masehi, meskipun dalam frekuensi yang tidak terlampau besar melulu melalui perniagaan dengan semua pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia guna singgah untuk sejumlah waktu. Pengenalan Islam lebih intensif, terutama di Semenanjung Melayu dan Nusantara, yang berlangsung sejumlah abad kemudian.

Agama islam kesatu masuk ke Indonesia melewati proses perdagangan, edukasi dan lain-lain.
Tokoh penyebar agama islam ialah walisongo antara lain,

  • Sunan Ampel
  • Sunan Bonang
  • Sunan Muria
  • Sunan Gunung Jati
  • Sunan Kalijaga
  • Sunan Giri .
  • Sunan Kudus
  • Sunan Drajat
  • Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Risalah Islam dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw. di Jazirah Arab pada abad ke-7 saat Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah swt. Setelah wafatnya nabi Muhammad s.a.w. negara Islam berkembang sampai Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di Timur. Hingga umat Islam berpecah dan terdapat tidak sedikit negara- negara Islam beda yang muncul.

Namun, kemunculan Negara-Negara Islam, laksana Kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Seljuk, dan Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal, India,dan Kesultanan Melaka sudah menjadi negara yang besar di dunia.

Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya hadir dari negeri-negeri Islam khususnya pada Zaman Emas Islam. Karena tidak sedikit kerajaan Islam yang menjadikan dirinya sekolah.

Pada abad ke-18 dan ke-19, tidak sedikit kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan Eropa. Setelah Perang Dunia I, Kekhalifahan Turki Utsmani yang adalahnegara Islam terakhir tumbang.

Silahkan Berkomentar Dengan Baik, Jika Terdapat Link Aktif Otomatis Komentar Akan Kami Hapus!
EmoticonEmoticon

close